อุโมงค์ข้ามแยก จังหวัดภูเก็ต

สะพานข้ามแม่น้ำเมย
กันยายน 6, 2018
โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
กันยายน 11, 2018