สะพานข้ามแม่น้ำเมย

เสาไฟสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กันยายน 6, 2018
อุโมงค์ข้ามแยก จังหวัดภูเก็ต
กันยายน 11, 2018