ระบบจำหน่าย เคเบิลใต้ดินและเหนือดิน สำนักงานคณะกรรมการ เลือกตั้งฯ-ศูนย์ราชการลำปาง