03 โคมฉาย โคมไฮเบย์ โคมไฟถนน

03 โคมฉาย โคมไฮเบย์ โคมไฟถนน

โคมไฮเบย์สำหรับอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีประสิทธิภาพในการให้แสงสูง การเลือกใช้แสงสว่างสำหรับงานไฟถนน, ทางหลวง, ทางเดินเท้า, บาทวิถี, ไฟทาง, การประยุกต์ใช้แสงให้เข้ากับพื้นที่ เพราะแสงที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นทางเลือกของการแก้ปัญหาในการกระจายแสงที่พื้นที่จำกัดหรือถนน