01 แอลอีดี

01 แอลอีดี

เทคนิคการควบคุมแสงด้วยวัสดุคุณภาพสูงสำหรับการติดตั้งไฟภายนอกหรือภายในอาคาร ความหลากหลายของการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ ทำให้รองรับการใช้งานในพื้นที่สำนักงาน ทางเข้า-ออก ลานกลางแจ้งและโถงทางเดิน